Tôi Có Cách Của Tôi Với Hai Nóng Tóc Nâu

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi Có Cách Của Tôi Với Hai Nóng Tóc Nâu, Thái độ của Thiên hương vẫn vậy nàng rất lễ phép với ông Hưng, vẫn chưa có một câu trách mắng chửi rủa, hay đơn giản nhất chỉ là một ánh mắt khinh bỉ nhìn ông.