Tước của một quân đội người phụ nữ trong bộ đồng phục,

chú thích hình ảnh,

Tước của một quân đội người phụ nữ trong bộ đồng phục,, Miệng ông trám kín đôi môi ướt át của nàng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ khe khẽ.