Lập dị người đàn ông trẻ, tóc đỏ, bà già,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lập dị người đàn ông trẻ, tóc đỏ, bà già,, Ông Bắc hừ lạnh vận linh lực toàn thân lên hai cánh tay đón Hoàng Bá lao đến như một cơn lốc.