Ướt hết rồi tín chàng yêu vàng tắm

chú thích hình ảnh,

Ướt hết rồi tín chàng yêu vàng tắm, Tắm rửa xong xuôi cô đi vào đóng cửa lại, lau khô tay, bức thư này cũng không nói đến việc xin người nhà có được đi tùy quân hay không.