Natasha với cô ấy dễ thương tóc quăn là chỉ cầu xin được

chú thích hình ảnh,

Natasha với cô ấy dễ thương tóc quăn là chỉ cầu xin được, Tuy giờ này không còn ai thức và càng không có kẻ nào ngoài kia nhưng sự trống trải của cơ thể khiến Nga mất tự tin.