Cô niên

chú thích hình ảnh,

Cô niên, Khánh Phương quay nhìn tay anh đang cầm cần điều khiển máy bay, khẽ cắn môi.