Con mập đại học vài có quan hệ tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Con mập đại học vài có quan hệ tình dục, Làm sao? Thất vọng lắm sao? Hay con cho rằng Trúc cơ giả phải cưỡi mây đạp gió bay lượn trên phi kiếm? Ha ha… Con… Hoài Nam gãi gãi đầu cười xấu hổ.