Làm côn đồ khốn một người á rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm côn đồ khốn một người á rập, Văn Hòa ngẫm nghĩ một chút lại thử ra hiệu với Hoài Trung chỉ chỉ ngón tay ra ngoài biển ý bảo nó cút ra kia mà chơi.