Tóc vàng, cô gái bạn trai của cô,

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng, cô gái bạn trai của cô,, May mà đã về đến nơi, xe giảm tốc độ ghé vào chỗ gửi không thì Dương đã cho Trọng một cú vào đầu vì thói ăn nói bỗ bã không biết tôn ti trật tự.