Ướt nhẹp và Sừng tóc nâu

तस्वीर का शीर्षक ,

Ướt nhẹp và Sừng tóc nâu, Ơ… Hi Hi… Sao bố lại chế lời bài hát dzạ! Hi Hi Hi… … [Phi Vũ]… mỉm cười….