Nóng trắng đi trên nóng trắng mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng trắng đi trên nóng trắng mông, Khánh Phương nhắm mắt ngả đầu lên vai anh, bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không biết.