Say xỉn, đồng tính, 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Say xỉn, đồng tính, 3, Có lẽ đã đến lúc cứ để chuyện đó trôi qua, làm cho nó trở thành một sai lầm do chất hormone gây ra.