Ngọt Ngào Grannies Trong Tay Ba

chú thích hình ảnh,

Ngọt Ngào Grannies Trong Tay Ba, Chu Hồng Kỳ vừa nghe liền giận không chỗ phát tiết, tại trong điện thoại gào hét lên.