Tôi BBW trợ lý bộ ngửi sờ mó

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi BBW trợ lý bộ ngửi sờ mó, Ông rất đẹp lão, người cân đối, lại có tài văn chương thơ phú khiến các bà chết mê chết mệt.