Nora chơi với bất lực đi và Chân cô ấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Nora chơi với bất lực đi và Chân cô ấy, Và rồi những ngày sau đó, hôm thì trên bàn học, hôn thì trong nhà tắm, hôm thì trong wc trong trường (tui hơn nó 2 tuổi thôi), nhưng nhiều nhất là trong phòng ngủ của ẻm.