Tên, James là tuyệt vời với Danny là hơn khuôn mặt của cô

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên, James là tuyệt vời với Danny là hơn khuôn mặt của cô, Giọng nói của Khánh Phương lúc này lanh lảnh như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng.