Nhỏ Ngực Soapsuds Tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ Ngực Soapsuds Tắm, Cũng trong khoảnh khắc đó, không gian lại nứt ra, một bóng dáng tuyệt trần xuất hiện làm đỏ rực cả một vùng.