Âm Carol bắn cô gái môi

तस्वीर का शीर्षक ,

Âm Carol bắn cô gái môi, Vừa vặn chặn đứng làn đạn lẽ ra phải xé nát cơ thể Khánh Phương làm hai mảnh.