Cảm giác đen nóng

chú thích hình ảnh,

Cảm giác đen nóng, Dương vừa hôn chân vừa nhìn ngược lên trên, xì líp hồng hằn lên quần satin trắng lộ cả phần đáy ám một mảng sậm màu.