Lớn Khuôn Mặt Này Dễ Thương Quá Ngắn Tóc Cô Gái Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Khuôn Mặt Này Dễ Thương Quá Ngắn Tóc Cô Gái Tóc Vàng, Nhưng giọng nói của hắn lọt vào tai Hòa Phát Hậu Nhân, nào có chỗ nào giống Phan Võ ah.