Của tôi là đôi chân dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Của tôi là đôi chân dài, Lão già rú lên trong khi mồm vẫn ngập ngụa giữa đám lông lồn của Phương Dung.