Juliette đi Lạc sơn của tôi

chú thích hình ảnh,

Juliette đi Lạc sơn của tôi, Nàng nhổm người dậy bàn tay nhỏ nhắn thon thả như búp sen vội đón lấy nó.