Hút thuốc, Nhau Với Một người,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hút thuốc, Nhau Với Một người,, Bây giờ Phương Phương cũng có… Nhưng lúc… dâm đãng thì rõ hơn… Phì… Trời ơi… dâm đãng là tính từ.