Cổ huấn Luyện trong khi đang hút bởi một vắt sữa Máy

chú thích hình ảnh,

Cổ huấn Luyện trong khi đang hút bởi một vắt sữa Máy, Nàng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng chàng, nàng muốn cho chàng biết mình đã có thể gạt bỏ chướng ngại trong lòng mình, nhưng dường như chàng đã biến mất từ lúc nào.