Alexia Vanessa & Gina

chú thích hình ảnh,

Alexia Vanessa & Gina, Mà hai vợ chồng mình lúc nãy hét lớn như vậy không biết ba có nghe không anh.