Kem, Là bị chết Đuối

तस्वीर का शीर्षक ,

Kem, Là bị chết Đuối, Chàng xấu lắm, mấy cái này chàng học từ đâu đó… Ta cũng không biết nữa… Hứ… mặc kệ, giờ đến phiên thiếp….