Slim ả tóc đỏ thèm chim ăn nhiều.

chú thích hình ảnh,

Slim ả tóc đỏ thèm chim ăn nhiều., Đối với câu hỏi này của Khánh Phương, Trung gãi gãi đầu không biết phải giải thích thế nào.