Phấn khích thằng nhật con gái trong vớ vẩn ngón tay chơi trong khi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Phấn khích thằng nhật con gái trong vớ vẩn ngón tay chơi trong khi ..., Quang gật đầu, sau đó lấy từ ví ra một xấp tiền dày cộm, đếm đếm đôi chút rồi đưa cho Nhi.