Phụ nữ da ngăm và tóc vàng cho bú c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Phụ nữ da ngăm và tóc vàng cho bú c., Nó là một thứ lấp lánh chói mắt như mặt trời lại dường như không hừng hực thiêu đốt mà dung hòa cả năm nguyên tố.