Châu á, vui tươi mát-xa

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu á, vui tươi mát-xa, Tôi biết anh vô tội… Nhưng vợ anh, Khánh Phương đã hại em tôi đến mức này.