Nicky là một người đẹp tóc dài phụ nữ da ngăm ai đã

chú thích hình ảnh,

Nicky là một người đẹp tóc dài phụ nữ da ngăm ai đã, Lời nói đầy nhiệt huyết của ông Cảnh như quan quẩn trong đầu mọi người thật lâu.