Bambi Cảnh Sát Để Giải Cứu.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bambi Cảnh Sát Để Giải Cứu., Đến trước đèn đỏ chiếc xe vẫn không hề chậm lại… Vì đèn giao thông tự động chuyển xanh một cách khó hiểu.