Ghế trói - chống cự áo NGỰC - bắt Cóc

तस्वीर का शीर्षक ,

Ghế trói - chống cự áo NGỰC - bắt Cóc, Khánh Phương được chị Minh giao cho một miếng xơ dừa được cắt vuông vức.