Thành quả, tình dục perfomred ra ngoài

chú thích hình ảnh,

Thành quả, tình dục perfomred ra ngoài, Bà Cúc nghĩ thầm rồi đi thẳng vào phòng mình, tập tài liệu vẫn để trên giường.