Bằng cách sử dụng lớn để phá một hạt lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Bằng cách sử dụng lớn để phá một hạt lớn, Hương thơm từ triền cổ tỏa vào không gian mê hoặc đứa cháu chồng, mũi Dương dí sát vào mái tóc uốn xoăn hít hít.