Dã ngoại nghiệp dư mông chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Dã ngoại nghiệp dư mông chết tiệt, Ờ không biết ổng có cứu không mà ổng dọng nguyên con cặc vào mồm em luôn.