Có sừng người da Đỏ Có Một FMM tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng người da Đỏ Có Một FMM tay ba, Phía trước ngực căng phồng một đoàn, cao ngất, khiến cho mấy cái cúc áo gắt gao căng ra, giống như tùy thời đều có thể bị giật đứt.