Hoạt của con Quái vật Trong thành Phố

chú thích hình ảnh,

Hoạt của con Quái vật Trong thành Phố, Dương đứng bên thành giường ân cần lặp đi lặp lại những động tác đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng lại thấy hứng thú vô cùng.