Interracial vui của óng tính

chú thích hình ảnh,

Interracial vui của óng tính, Sau một hồi trò chuyện, Dương rời đền Bạch Mã, trở lại Hắc Dương Hạm, lên đường tiến vào lòng đất.