Lớn gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn gái, Nhớ về đêm đầu tiên hai mẹ con đã bú 69 phê không còn gì để nói, Nga nhấc lồn ra khỏi miệng Dương thều thào trong hơi thở đứt quãng.