Quỷ dâm m1

chú thích hình ảnh,

Quỷ dâm m1, Đôi mắt Quang trợn tròn, nghiến răng với khuôn mặt tức tối Những ba tiếng, em đây chịu lạnh chịu cực ngồi như tượng gỗ với chị.