Nina, Áo Đen, Cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Nina, Áo Đen, Cảnh, Hắn xốc nách nàng lên, nàng đứng ngay dậy, hai tay nàng vòng ôm cổ hắn, đùi nàng dạng ra kẹp choàng ngang hông hắn.