Tóc vàng teen trong pigtails hiện ra và fondles cổ cạo râu ...

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng teen trong pigtails hiện ra và fondles cổ cạo râu ..., Cho đến một ngày, Biền phát hiện vị trí của Xà Thần, liền tìm mọi mưu kế để chiếm lấy quả bom sống này.