Softcore Sao Susan Hale

तस्वीर का शीर्षक ,

Softcore Sao Susan Hale, Linh hồn của Hoài Bão cũng có thay đổi, ngoài khí chất sát phạt, mạnh mẽ của chiến hồn, còn có thêm loại khí chất âm u, ma mị của ma hồn.