Vớ dutch con điếm được cumshot

chú thích hình ảnh,

Vớ dutch con điếm được cumshot, Nhất là không biết từ mồm miệng đứa nào đồn đãi, Thy Thy tự dưng đội lên một cái danh hiệu Hoa khôi Khối 10.