Tóc đỏ, cơ thể

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc đỏ, cơ thể, Khánh Phương tiếp tục hỏi, hai mắt nàng còn ửng đỏ nhưng tỉnh táo hơn nhiều.