Lâu Thằng vắt sữa phiên dùng thăm Dò

chú thích hình ảnh,

Lâu Thằng vắt sữa phiên dùng thăm Dò, Khi cảnh sát phát hiện ra điều kỳ lạ khó giải thích tại hiện trường mới gửi yêu cầu đến Tổ điều tra đặc biệt xin hỗ trợ.