Ăn Trẻ Con Điếm

chú thích hình ảnh,

Ăn Trẻ Con Điếm, Tôi không muốn kẻ giết con tôi vào tù… Kẻ đó sẽ không có diễm phúc được ngồi tù… Cậu hiểu ý tôi chứ?! Vâng, ông Vương.