Con nữ hộ ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Con nữ hộ ăn, Lúc nãy cả người toàn mồ hôi nên chỗ háng cũng ướt đẫm, đáng lẽ nó nên đợi mình tắm rửa thơm tho hẳn hôn có phải tốt hơn không.