Vyvyan bị hư

तस्वीर का शीर्षक ,

Vyvyan bị hư, Nhưng nàng nhận ra lúc này anh không hề khác những người khác… Nhạt nhẽo vô vị.